Company Logo

Filmy

Projekt PIONIER

Aktualności

Kolejna nagroda dla Kuby Ruszkowskiego

Operator Studia HD Platon Politechniki Koszalińskiej, Kuba Ruszkowski otrzymał wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Polski wiatr”, zorganizowanym przez portal Dzień Wiatru.

Jury w składzie: Dorota Bereza, Diana Paryska, Michał Obrycki, Janusz Gajowiecki, Magdalena Klera, Magdalena Michalak-Tukaj, Iwona Głoćko, oceniło 299 prac nadesłanych na konkurs.

W przypadku pracy Kuby, jury zdecydowało o przyznaniu wyróżnienia dodatkowego. Zdjęcie można obejrzeć na stronie: http://dzienwiatru.eu/konkursy.html

 

Akcja promocyjna projektu PLATON

Akcja promocyjna ogólnopolskiego projektu PLATON odbyła się 31 maja br. na Politechnice Koszalińskiej (PK). Organizatorem „Roadshow” był lider projektu PLATON – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, a partnerem z ramienia PK – Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych. Projekt realizowany jest przez 22 jednostki tworzące Konsorcjum PIONIER. Jedną z nich jest Politechnika Koszalińska.
W programie akcji znalazła się między innymi: prezentacja głównych funkcjonalności pięciu usług platformy PLATON; filmowa ilustracja scenariuszy wykorzystania usług oraz prezentacja wozu transmisyjnego usługi U5. W ciągu trzech lat projekt PLATON umożliwił uruchomienie pięciu usług działających w oparciu o sieć PIONIER: usługę wideokonferencji, eduroam, kampusową, powszechnej archiwizacji i telewizji HD. Na PK za wprowadzanie ostatniej z tych usług odpowiada Studio HD Platon.
O przebiegu akcji na PK czytamy na blogu organizatora „Roadshow”: „Ekipa [koszalińska] nasz przyjazd wykorzystała w stu procentach. (...) kilkanaście osób pod wodzą kierownika Miejskiej Sieci Akademickiej, pracownika Wydziału Elektroniki i Informatyki, dra inż. Roberta Suszyńskiego, zorganizowała bowiem przy tej okazji prawdziwy pokaz na żywo koszalińskiej infrastruktury. Prócz otwartego wozu realizacyjnego, podłączonych kamer, goście mogli obejrzeć prezentację dotyczącą usług archiwizacji, usług kampusowych, zobaczyć pracujący na żywo węzeł bezprzewodowego eduroamu, zobaczyć i usłyszeć wideokonferencyjny most z ośrodkami z Zielonej Góry, Opola, Poznania, Kielc, Bydgoszczy i Szczecina. W końcu mogli też obejrzeć wnętrze lokalnego studia telewizyjnego i posłuchać szczegółów realizacji reportaży i materiałów wideo tworzonych na potrzeby uczelni. Ponad stukilkunastoosobowe, największe jak do tej pory audytorium, uczestniczące w naszym Roadshow PLATON 2012, miało więc okazję spotkać się z szerokim gronem specjalistów. Dzięki ich zaangażowaniu, usługi PLATONA mogą zyskać nową rzeszę użytkowników koszalińskiego środowiska akademickiego. (...) koszaliński etap naszej prezentacji usług PLATONA był naprawdę dobrze przygotowanym – i odebranym przez uczestników – wydarzeniem!”.


Nagroda dla operatora Studia HD Platon

Jakub Ruszkowski ze Studia HD Platon Politechniki Koszalińskiej zdobył pierwsze miejsce w konkursie ogłoszonym przez jeden z największych polskich portali fotograficznych Fotopolis.pl. Internetowy magazyn o fotografii ogłosił konkurs „Majówka Polaków”.

– Podczas realizacji materiału filmowego na temat koszalińskich

wspinaczy w niemieckiej Frankenjurze wykonałem kilka zdjęć – wyjaśnia Jakub Ruszkowski. – Po powrocie do Polski natknąłem się na informacje o konkursie, na który bez większego przekonania wysłałem dziesięć zdjęć opisujących nasz wyjazd. Ku mojego zaskoczeniu, jury zadecydowało, że moje prace są najlepsze.

 

UCTI: System wideokonferencyjny

Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych (UCTI) Politechniki Koszalińskiej, w ramach projektu „Platon” (usługa U1), dysponuje nowoczesnym systemem wideokonferencyjnym HD (1080p).

– System ma na celu realizację łączności audiowizualnej pomiędzy 22 MAN-ami tworzącymi konsorcjum „Pionier” – wyjaśnia Andrzej Antosz, kierownik UCTI.

System dysponuje szybką siecią szkieletową 10 GigaBitEthernet, nie ma więc istotnych ograniczeń dotyczących dostępnego pasma oraz opóźnień dla transmisji wideokonferencyjnych. Wideoterminal Tandberg C60 jest mobilny w obrębie pomieszczeń tego samego poziomu budynku, a także adaptowalny do różnej wielkości innych pomieszczeń.

– Kamera jest zdalnie sterowana i ma szeroki zakres wyboru kierunku, pochylenia i powiększenia z możliwością zapamiętania najczęściej używanych ustawień – mówi Paweł Pogorzelski, administrator sieci.

– Oprócz warstwy sprzętowej system wideokonferencyjny dysponuje portalem internetowym, dzięki któremu można zaplanować i zarezerwować dowolną wideokonferencję HD – objaśnia kierownik UCTI.

System wideokonferencyjny może obsłużyć równocześnie do 40 strumieni w jakości full HD.

– Zapraszamy do korzystania z tego nowoczesnego medium komunikacji – dodaje Andrzej Antosz.

 

Kolejna nagroda dla Studia HD Platon

Jakub Ruszkowski ze Studia HD Platon Politechniki Koszalińskiej zdobył trzecie miejsce w konkursie filmowym „Uchwyć moc efektów” ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR).

Konkurs obejmował prezentację inwestycji zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), zarządzanego przez MRR. Krótki film można było nagrać, w zależności od kategorii, kamerą, aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym. 

Politechnika Koszalińska szeroko korzysta z funduszy unijnych. Wsparcie z POIiŚ umożliwia uczelni rozbudowę kampusu przy ulicy Śniadeckich 2. W ten sposób powstały między innymi budynki F, G, H i I, a w nich laboratoria: Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów, Mechatroniki, Inżynierii Materiałowej oraz Inżynierii Środowiska.

– Wystartowałem w dwóch kategoriach – wyjaśnia Jakub Ruszkowski, operator i montażysta Studia HD Platon. – Filmem, który wygrał, pokazałem trzy obiekty laboratoryjne Politechniki Koszalińskiej w oryginalnym ujęciu. Te same kadry ruchome prezentują budynki i ich najbliższe otoczenie w dzień i w nocy. Daje to efekt przypominający widok w kalejdoskopie.

Kapituła konkursu w tym tygodniu wyłoniła zwycięzców, a w poniedziałek (2 kwietnia br.) odbędzie się gala wręczenia nagród, połączona z prezentacją najlepszych filmów. Za film „Noc i dzień” Jakub Ruszkowski otrzymał trzecią nagrodę w pierwszej kategorii, czyli filmów realizowanych aparatem fotograficznym z montażem.

 

UCTI: rozbudowa dostępu do internetu

Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych (UCTI) Politechniki Koszalińskiej rozbudowuje zasięg bezprzewodowego dostępu do internetu.

– Sieć bezprzewodowego dostępu „Eduroam” w ramach projektu „Platon” została uruchomiona na naszej uczelni już w dwa tysiące dziesiątym roku – wyjaśnia Andrzej Antosz, kierownik UCTI.

Dzięki tej usłudze pracownicy naukowi i studenci uzyskali prosty i bezpieczny dostęp do internetu na terenie kampusów uczelni, a także wszystkich instytucji włączonych do usługi zarówno w Polsce, jak i w Europie.

– Kolejne punkty WiFi (Access-Pointy) zostały zakupione w ramach przyznanej dotacji inwestycyjnej LAN – dodaje Andrzej Antosz.
Obecnie sieć bezprzewodowa składa się już z ponad 130 punktów WiFi wewnętrznych i zewnętrznych. W niektórych miejscach dostępny jest sygnał WiFi w pasmie 2,4 GHz i 5 GHz.

Rozbudowywana sieć WiFi obejmuje zasięgiem cały budynek A, B (aule), D, G, H, E kampusu przy ul. Śniadeckich.

– Możliwy jest też dostęp na zewnątrz kampusu, przy wejściu głównym, wejściu od strony hali widowiskowo-sportowej, na parkingach – wyjaśnia Kacper Czerwonka, administrator sieci z UCTI.

– Rozbudowa zasięgu została oparta na rozwiązaniu technicznym tzw. wirtualnej komórki (Virtual Cell), która pozwala wszystkim punktom WiFi rozmieszczonym w kampusach pracować na tym samym kanale, tworząc w ten sposób jednolity obszar pokryty zasięgiem sieci „Eduroam” – uzupełnia Paweł Pogorzelski, administrator sieci z UCTI.

Dzięki temu możliwe jest nieprzerwane korzystanie z internetu i innych

usług, jak na przykład telefonia IP w całym kampusie, ponieważ przemieszczanie się użytkownika pomiędzy access point to opóźnienie rzędu trzech milisekund.

Więcej informacji na stronach http://eduroam.man.koszalin.pl oraz http://www.eduroam.pl

 

Nagroda dla Studia HD Platon

Film promocyjny „Skazani na sukces”, zrealizowany przez StudioHD Platon Politechniki Koszalińskiej (PK), otrzymał drugą nagrodę w II edycji prestiżowego konkursu „Genius Universitatis”, organizowanego przez magazyn edukacyjny „Perspektywy” i magazyn marketingu „Brief”.

Wręczenie nagród odbyło się 1 marca br., podczas XVII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego „Perspektywy 2012” w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W konkursie nagradzane są najlepsze w mijającym roku akademickim kreatywne kampanie rekrutacyjne szkół wyższych.

– Genius Universitatis – duch miejsca, opiekuńcza siła wyzwalająca poczucie wspólnoty studentów i ich mistrzów, jest ideą łączącą misje wszystkich liczących się szkół wyższych – mówił Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. – Ta idea buduje wartościowe strategie promocyjne uczelni w warunkach demograficznego niżu, kiedy profesjonalny marketing – dodany do pozycji rankingowej uczelni – rozstrzyga o rekrutacyjnym sukcesie szkół wyższych.

Konkurs obejmował pięć kategorii: reklamę prasową, broszury i informatory rekrutacyjne, gadżet promocyjny, film promocyjny oraz rekrutacyjny serwis internetowy. Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 150 prac z 37 szkół wyższych w kraju.

Czytelna i spójna promocja edukacyjnych usług jest sztuką, która zyskuje coraz więcej zwolenników.

– Jesteśmy zbudowani poziomem projektów – przyznał Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny „Brief”. – Przechodzi już do historii stereotyp uśmiechniętej pary w uniwersyteckich biretach, zaczyna dominować rzetelna informacja i komunikat spójny z misją uczelni. Uznaliśmy, że wyrazem profesjonalizmu w promocji edukacyjnych usług z najwyższej półki są: rzeczowość i adekwatność przekazu, ubrane w odpowiadającą im formę. Taki walor mają nagrodzone przez nas prace.

Film „Skazani na sukces” powstał w ubiegłym roku, na zamówienie Działu Planowania i Promocji PK. Z ramienia uczelnianego StudiaHD Platon, które działa w ramach ogólnopolskiego projekt „Platon”, jego twórcami byli: Agnieszka Piętka i Bartosz Szczepański.

– Bardzo cieszymy się z nagrody – mówi Agnieszka Piętka. – Film był naszą pierwszą większą produkcją. Bartosz przygotował zdjęcia, do mnie należała oprawa graficzna „Skazanych…”.

 

„Skazani na sukces” – zdjęcia, montaż, postprodukcja, grafika: Bartosz Szczepański; grafika, organizacja, produkcja, scenariusz: Agnieszka Piętka; scenariusz, pomoc przy organizacji studia: Żaneta Buda, Klaudia Miszewska, Diana Kot, Aleksandra Struś, Patrycja Zadrożna, Agata Wójcicka; lektor: Adam Stefański.