Company Logo

Filmy

Projekt PIONIER

Najważniejsze jest współdziałanie

Najważniejsze jest współdziałanie 

Rozmowa z Piotrem Pawłowskim, redaktorem naczelnym Studia HD Platon Politechniki Koszalińskiej

 

Jakie możliwości daje Studio HD Platon? 

– Ogromne, wszechstronne. W grudniu 2011 roku Studio HD Platon już było wyposażone profesjonalnie i przygotowane do realizacji programów informacyjnych i publicystycznych. Obecnie trwa budowa studia nagraniowego i intensywne dosprzętawianie. W połowie tego roku możliwości techniczne Studia HD Platon Politechniki Koszalińskiej będą porównywalne z potencjałem studia telewizji publicznej lub komercyjnej. 

Jak przebiega budowa zespołu redakcyjnego? 

– Budowa każdego zespołu to proces trudny i złożony. Najlepsze redakcje powstają na styku wielu dyscyplin, pokoleń i osobowości ludzi tworzących zespoły. Do dwuosobowego działu produkcyjnego i trzyosobowego trzonu redakcyjnego, który rozpoczął pracę w grudniu 2011 roku już dołączają nowe osoby, docelowo powinniśmy pracować w gronie siedmio- lub ośmioosobowym. Choć oczywiście im więcej ludzi do pracy, tym lepsze możemy osiągnąć rezultaty. 

Na co kładzie pan szczególny nacisk?

– Na integrację zespołu, bo po latach pracy w różnych redakcjach wiem, że najlepsze rzeczy powstają w scementowanych grupach. Drugim ważnym elementem są szkolenia, ćwiczenia, warsztaty techniczne. Wyznaję zasadę, że dziennikarstwo nie lubi teorii. Rok intensywnej pracy w jakiejkolwiek redakcji daje dużo więcej, niż kilka lat studiów. Uczymy się od doświadczonych, ciągle podnosimy swoje umiejętności, konfrontujemy naszą pracę z dokonaniami innych.   

Jak układa się współpraca Studia HD Platon z innymi jednostkami Politechniki Koszalińskiej? 

– Nasi poprzednicy – Agnieszka Piętka i Bartosz Szczepański – którzy pracowali w Studiu HD Platon przez pierwszy rok jego istnienia, zapoczątkowali pracę, którą kontynuujemy i rozwijamy. Z pewnością do popularności Studia HD Platon przyczyniła się nagroda, którą zdobyli za wyprodukowany w Studiu HD Platon film „Skazani na sukces”. Przy realizacji programów, spotów i innych materiałów współpracujemy już z kilkunastoma jednostkami uczelni, a to grono poszerza się z tygodnia na tydzień.  

Na czym polega ta współpraca? 

– Prezentujemy specyfikę i ofertę dydaktyczną poszczególnych kierunków Politechniki Koszalińskiej, realizujemy spoty promocyjne wspierające akcje uczelniane, relacjonujemy imprezy i wydarzenia organizowane przez wydziały, instytuty, środowiska, rozmawiamy o konkretach współpracy z kilkoma organizacjami studenckimi. Eksperymentujemy, czego przykładem zrealizowane z przymrużeniem oka filmiki reklamowe. A pracę rozpoczęliśmy od przygotowania dwóch materiałów omawiających plany i wyzwania uczelni na ten rok kalendarzowy.  

Jakie znaczenie dla funkcjonowania uczelni ma działalność Studia HD Platon? 

– W dobie intensywnego rozwoju mediów elektronicznych, telewizja, program telewizyjny spełnia kluczową rolę. Siła prasy słabnie, poza drobnymi wyjątkami i rozgłośniami sieci publicznej, radio stało się wyłącznie nośnikiem reklam i muzyki mainstreamowej, a internet jako narzędzie informacyjne z roku na rok traci na wiarygodności. Telewizja w każdym wydaniu wciąż zyskuje na popularności. Obraz ruchomy działa magnetycznie. Trudno więc przecenić jego znaczenie dla funkcjonowania uczelni wyższej.   

Jakie Studio ma plany na najbliższe miesiące? 

– Intensyfikujemy działania. Przymierzamy się do realizacji pierwszych profesjonalnych filmów reklamowych uczelni, które wesprą tegoroczną rekrutację na politechnikę. Kontynuujemy cykl „Przedstawiamy kierunki”, choć w nieco zmienionej formule. Nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Koszalińskim Uniwersytetem Dziecięcym w zakresie nagrywania wykładów. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Naszą ostatnią produkcją jest film wspierający uczelnianą akcję profilaktyczną „Piłem – nie jadę”. 

A plany na najbliższe lata? 

– Nie ukrywam, że bardzo zależy nam na wyjściu do miasta, poszerzeniu kręgu zainteresowania o to, co dzieje się w Koszalinie. W niedalekiej przyszłości, poza najważniejszą rolą, czyli narzędzia wspierającego działania i promocję Politechniki Koszalińskiej, chcemy stać się pomostem pomiędzy uczelnią a miastem, studentami i kadrą a mieszkańcami. W społeczeństwie obywatelskim najważniejsze jest prawo synergii, czyli współdziałania. Studio HD Platon ma szansę stać się elementem współdziałania społecznego.   

Rozmawiał: Mateusz Pruszyński

Fot. Jakub Ruszkowski